Көмірсутек шикізатын барлау

Батыс Қазақстан облысындағы
геологиялық барлау жұмыстары
Қаз Рус Eng

"Урал Ойл энд Газ" ЖШС-нің 2022-2023 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізу туралы қайта хабарландыру

Аудиторлық ұйымды таңдау процедурасына қатысуға сұрау салу (26 августа 2022 г.)

"Урал Ойл энд Газ" ЖШС (бұдан әрі-Тапсырыс беруші/Компания) сізді қаржылық есептіліктің аудиті бойынша қызметтер көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау процедурасына қатысуға шақырады, олардың толық сипаттамасы төменде келтірілген:

Тапсырыс беруші ұсынатын және "Урал Ойл энд Газ" ЖШС аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі – Тапсырыс берушінің комиссиясы)бекіткен ақпарат:

  1. Тапсырыс берушінің атауы және мекен-жайы: "Урал Ойл энд Газ" ЖШС заңды және нақты мекен-жайы: Орал қаласы, 090000, Есқалиев көшесі, 179, (3 қабат)
  2. Аудит бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер аудиторлық ұйымнан (бұдан әрі – әлеуетті қатысушы)сатып алынатын аудиторлық және ілеспе қызметтер көлемінің сипаттамасы, процедураның сипаты, есептік кезеңдері:

- 2022 және 2023 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталатын есепті жылдардағы жағдай бойынша және ХҚЕС сәйкес дайындалған тапсырыс берушінің жеке қаржылық есептілігінің аудиті;

-Тапсырыс берушінің басшылығына ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы, сондай-ақ аудиттелетін кезеңдегі барлық басқа кемшіліктер мен ұсыныстар туралы ұсыныс хат.

Ілеспе қызметтердің тізімі бағалауды қамтиды:

* қызметтің ерекшелігін ескере отырып, қорларды есепке алу тәртібін бағалауды қоса алғанда, бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау,

* қаржылық есептілікті жасауға байланысты мәселелер бойынша компанияның ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің барабарлығы,

* бағдарламалық-техникалық жарақтандырудың және ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінің сенімділігінің жай-күйі,

* Компания қызметінің Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігі,

* компанияның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау (алаяқтық) кезінде ұрлық пен қателердің анықталған жағдайлары.

  1. ХҚЕС сәйкес дайындалған 2022 және 2023 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және есепті жылдардағы жағдай бойынша компанияның қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтер көрсету мерзімдері, тиісінше 2023 және 2024 жылдардағы 15 ақпаннан кешіктірмей ұсыну.
  2. Аудиторлық ұйымның үстеме шығыстары бар компанияның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі қызметтерін сатып алу үшін бөлінген сома теңгені құрайды:

 

Жыл

2022 жыл                        2023 жыл

ҚҚС-сыз

35 781 750                       35 781 750

ҚҚС-ты ескере отырып

40 075 560                       40 075 560

  1. Қызмет көрсетуге ресми ұсыныс дайындау үшін ақпарат алу мақсатында қатысушылардың кездесуге құқығы бар тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларының тізбесі мен байланыстары:

- Маркетинг, сатып алу және логистика бөлімінің жетекші инженері – Қарабаев Қайрат, моб. тел. 8 777 075 86 18, 8 701 550 85 41 эл. мекенжайы: KKarabayev@UOG.KZ

  1. Қатысушылардың ақпарат беру мерзімдері мен тәртібі:

1) қатысушылар Тапсырыс берушінің сайтында сатып алу бөлімінде таңдау процедурасын өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде таңдау процедурасына қатысуға немесе қатыспауға растауды ұсынуы тиіс;

2) қатысушылар таңдау процедурасына өздерінің қатысуын растағаннан кейін қатысушылар қол қойылған құпиялылық туралы келісімдерді ұсынуы тиіс;

3) қатысушылар Тапсырыс берушіні таңдау процедурасына қатысу туралы қатысушылар ақпарат жіберген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде ресми конкурстық ұсыныстар береді;

 

  1. Қаржылық есептілік аудитін жүргізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған техникалық сипаттама

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі - ХҚЕС) сәйкес және Қазақстан Республикасының 28.02.2007 жылғы № 234-III "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" 31 желтоқсанда аяқталатын жылдар бойынша Заңына сәйкес ҚР уәкілетті мемлекеттік органының нормативтік актісінде бекітілген тізбеге, нысандарға сәйкес дайындалған тапсырыс берушінің жеке қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша аудиторлық қызметтер көрсету талап етіледі.

Аудитор қызмет көрсету кезінде "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын басшылыққа алуға тиіс.

Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес көрсетілетін 2022-2023 жылдар кезеңдеріндегі қаржылық есептілік бойынша аудиторлық қызметтер мыналарды көздейді:

1) барлық елеулі аспектілерде ХҚЕС-ке сәйкес қаржылық есептілікті жасаудың дұрыстығы туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында Тапсырыс берушінің 2022 және 2023 жылдар кезеңдері үшін жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу;

2) аудиторлық тексеру жүргізу шеңберінде төменде санамаланған ілеспе қызметтерді көрсету, олардың құны қызметтердің жалпы құнына енгізілген, олар бойынша Тапсырыс беруші басшылығының хаттарында тиісті ұсынымдар беру;

- әдіснама және нәтижелер бойынша пікір білдіру есепке алу саясатына сәйкес негізгі құралдарды бағалауды жүргізу;

- есепті ұсына отырып, Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясын есептеуді жүргізу;

- Тапсырыс берушінің басшылығы мен акционерлері үшін сұрау салу бойынша 2022 және 2023 жылдар кезеңдеріндегі Тапсырыс берушінің қаржы жылы аудитінің нәтижелерін таныстыру;

-Тапсырыс берушінің қаржылық есептілігіне ескертпелердегі
ашылуларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар беру;

- Тапсырыс берушінің қаржылық есептілігіне ескертпелерде 2022 ж.және 2023 ж. кезеңдер үшін қаржы жылы бойынша салықтық шолуды салықтық есепті ұсынбай жүргізу. Салықтық шолуды жүргізу бухгалтерлік және салықтық процедураларды қозғауы тиіс (әсіресе салықтық тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігі неғұрлым елеулі болатын мәселелер бойынша);

- консультациялар бойынша есептерді ұсынбай аудит барысында бухгалтерлік және салықтық есепке алу бойынша консультациялар жүргізу.

- бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды бағалау (оның ішінде, Тапсырыс беруші қызметінің ерекшелігін ескере отырып, қорларды есепке алу тәртібін бағалау, активтер мен міндеттемелерді бағалау және қайта бағалау, дебиторлық және кредиторлық берешекті тауарларды, жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен салыстырып тексеруді қоса алғанда, активтер мен міндеттемелерді түгендеу жүргізу әдістері мен процедуралары);


- бухгалтерлік есепті жүргізуге және қаржылық есептілікті жасауға байланысты мәселелер бойынша Тапсырыс берушінің ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің барабарлығын бағалау;

- бағдарламалық-техникалық жарақтандырудың жай-күйін және ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінің сенімділігін бағалау;

- Тапсырыс беруші қызметінің Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін бағалау;

3) техникалық талаптар:

- 3 (үш) жыл жұмыс өтілі бар және Association of Chartered Certified Accountants (бұдан әрі-ACCA) кәсіби біліктілігі бар кемінде 10 (он) маманның болуы:

- аудитордың біліктілік куәлігі бар және 3 (үш) жыл жұмыс өтілі бар кемінде 5 (бес) маманның болуы:

– ACCA немесе CA (Chartered Accountant) немесе Certified Public Accountant (бұдан әрі-CPA) сертификаты бар және 3 (үш) жыл жұмыс өтілі бар 5 (бес) аудит бойынша Серіктестің болуы:

- аудиторлық ұйым басшысында аудитордың біліктілік куәлігінің, ACCA немесе CPA-ның толық кәсіби біліктілігінің болуы не өзге де осыған ұқсас халықаралық біліктіліктерінің және басшының кәсіби аудиторлық ұйымға мүшелігі және жұмыс өтілі 3 (үш) жыл болуы:

- салық жөніндегі басшының (серіктестің) - салық консультанттары палатасының мүшесінің және 3 (үш) жыл жұмыс өтілі бар болуы:

– Chartered Financial Analyst (бұдан әрі-CFA) халықаралық сертификаты не өзге де ұқсас халықаралық біліктіліктері бар және 3 (үш) жыл жұмыс өтілі бар кемінде 3 (үш) маманның болуы:

- соңғы он жылда сатып алынатын қызметтер мәніне сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы.

4) ерекше талап

- аудитор Британдық Виргин аралдарының (British Virgin Islands) аумағында офисі бар, бас компаниямен операциялар бойынша ерекше мәселелер бойынша аудитке тарту және Тапсырыс берушінің бас компаниясының шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитін қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушінің бас компаниясы тіркелген жаһандық желінің қатысушысы болуға тиіс. Сатып алынатын қызметтер тақырыбы бойынша Британ Виргин аралдарының мамандарын тарту тәжірибесін растау қажет.

Құжаттар тізімі:

Тізімге оралу